Nhân Viên Cân Điện Tử Thịnh Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT 
Add: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh , TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel (028)62.888.666 -62.999.111 – HP:0915.999.111
Email: hcm@canthinhphat.com   - www.canthinhphat.com.vn
    (Ban hành của Cân Điện Tử Thịnh Phát)


Ông : Võ Hồ Thái Cường
Tel : 0915.999.111

Ông: Võ Hồ Thái Cường
Chức vụ : Tổng Giám Đốc 

Add: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel  : (028) 62.888.666
Fax : (028) 3512.7966
Di động : 0915.999.111

Email : vo@canthinhphat.com 
Nơi làm việc : 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công việc chính: Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên, Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty, Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty, Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên, Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh,Tuyển dụng lao động, Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên

 
Bà: Tăng Thị Kim Cương
Tel : 0908.444.000

Bà: Tăng Thị Kim Cương
Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc 

Add: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel  : (028) 62.888.666
Fax : (028) 3512.7966
Di động : 0908.444.000

Email : hcm@canthinhphat.com 
Nơi làm việc : 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công việc chính: Thay mặt tổng giám đốc Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên, Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty, Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty, Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên, Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh,Tuyển dụng lao động, Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên

 
Ông : Tăng  Văn Xa
Tel : 0974.000.333

Ông: Tăng Văn Xa
Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc 

Add: 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh , Việt Nam
Tel  : (028) 62.888.666
Fax : (028) 3512.7966
Di động : 0974.000.333

Email : baohanh@canthinhphat.com 
Nơi làm việc : 71/1/63 Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công việc chính: Thay mặt tổng giám đốc , thực hiệnTổ chức kiểm sót chất lượng hàng hóa cân điện tử, thực hiện tổ chức cho hệ thống nhân viên giao nhận, thực hiện kế hoạch sản xuất cân Ô tô, Quả cân, cân bàn, cân sàn. Duy trì hoạt động các chuẩn đo lường

 

Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7