Chứng nhận xuất xứ

Chứng Nhận xuất xuất qua các năm

Năm
CO CQ

TPS

Ghi nhớ

       Tên hàng hóa được chứng nhận CO CQ CHO TPS

Tải CO-CQ

2019

TPS01-2019

OHAS

RC21P3, RC21P6, RC21P15, RC21P30, R21PE3, R21PE6, R21PE15, R21PE30,
PR224/E, PX225D, PX224/E, PX423/E, PX4202/E, PX5202/E

Chứng nhận

2019

TPS02-2019

ZEIC

PA323, PA523, RC21P3, RC21P6, RC21P15, RC21P30, SPX622, SPX2202
C11P75, NV212/2, V11P3, V11P6, V11P15, V11P30, PA224, T31P

Chứng nhận

2019

TPS03-2019

KELI

PX224/E, PX223/E, PX423/E, PX523/E, PX2202/E, PX3202/E, PX4202/E,
PX5202/E, T31P, SPX222, SPX622

Chứng nhận

2019

TPS04-2019

ANS

V11P3, V11P6, V11P15, V11P30, SF40A, R21PE30, PX225D,
PX125D, R71MD60

Chứng nhận

2019

   

PX223/E, T31P, T24PE, NV222, NV422, NV622, NVT2201, NVT4201, NVT6201, R21PE3
R21PE6, R21PE15, R21PE30, D24PE150FL, D31P15BR5, D31P30BR5, D31P60BR5, D31P30BL5

Chứng nhận

 

Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7