Ngữ nghĩa đo lường

   CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
   Các từ ngữ dưới đây giải thích ngữ nghĩa trong hoạt động đo lường tại Việt Nam do  CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT – TPS Corporation Việt Nam cập nhật tới thời điểm ngày 18 tháng 02 Năm 2017 về đo lường trong Cân Điện Tử Thịnh Phát

1. Đo lường là gì: Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo. cân điện tử

2. Hoạt động đo lường là gì: Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường.

3. Hệ đơn vị đo quốc tế là gì: Hệ đơn vị đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống đơn vị đo có tên gọi, ký hiệu và quy tắc thiết lập các đơn vị ước, bội cùng với quy tắc sử dụng chúng được Đại hội cân đo quốc tế chấp thuận.

4. Chuẩn đo lường là gì: Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường cân điện tử  khác. Chất chuẩn là một loại chuẩn đo lường đặc biệt có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với một hoặc một số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn cân điện tử , kiểm định cân điện tử  thiết bị, phương tiện đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của vật liệu hoặc chất khác.

5. Phương tiện đo là gì: Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

6. Phép đo là gì: Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo cân điện tử.

7.Hàng đóng gói sẵn là gì: Hàng đóng gói sẵn theo định lượng (sau đây gọi là hàng đóng gói sẵn) là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.

8.Kiểm định cân là gì: Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

9. Hiệu chuẩn cân là gì: Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

10. Thử nghiệm là gì: Thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

11. Yêu cầu kỹ thuật đo lường là tập hợp các quy định về đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

12. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan, được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách để tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

13. Dấu định lượng là gì: Dấu định lượng là ký hiệu để công bố lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Những hành vi bị cấm trong đo lường chất lượng về cân điện tử

 1. Lợi dụng hoạt động đo lường để gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 2. Cố ý làm sai lệch phương tiện đo, kết quả đo cân điện tử.

 3. Cố ý cung cấp sai, giả mạo kết quả kiểm định cân điện tử , hiệu chuẩn cân điện tử , thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

4. Giả mạo, tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên dấu định lượng, dấu kiểm định cân điện tử, tem kiểm định cân điện tử, giấy chứng nhận kiểm định cân điện tử
Chuẩn đo lường chính là chuẩn đo lường được dùng để hiệu chuẩn, xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường khác.

PHƯƠNG TIỆN ĐO

   Phương tiện đo nhóm 1 
: Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không sử dụng trong mục đích thương mai.

  Phương tiện đo nhóm 2: là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác , Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sử chữa.
Các Doanh mục phương tiện đo nhón 2 theo thông tư 23/2013 Bộ Khoa Học Công Nghệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

TT

Tên phương tiện đo

Phê Duyệt Mẫu

Kiểm định ban đầu

Kiểm định định kỳ

Kiểm định sau sữa chữa

Chu kỳ kiểm định

1

Cân phân tích

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

2

Cân kỹ thuật

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

3

Cân bàn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

4

Cân đĩa

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

5

Cân treo móc cẩu

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

6

Cân ô tô

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

7

Cân băng tải

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

8

Cân kiểm tra trọng tải xe cơ giới

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

9

Quả cân cấp chính xác E2

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

24
Tháng

10

Quả cân cấp chính xác F1

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

11

Quả cân cấp chính xác M1

Được miễn

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc

12 Tháng

 Mọi chi tiết hoặc thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận Chăm sóc khách hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
Trụ Sở : Tòa Nhà Cân Điện Tử Thịnh Phát

Số 57 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. 
Mã Số Thuế : 0304788449
Điện Thoại : (028) 62.999.111 - 62.888.666

TRUNG TÂM BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT 

  - Địa Chỉ: 1W (Hẻm 71) Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh 
  - Tel (028) 3512.0419 -  (028) 3512.1119 
  - Di Động : 0908.486.774 ( Mr Cuong)
  - Email : baohanh@canvina.com       
                                                

  Tại TP.Hồ Chí Minh 
1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

           Địa chỉ : 57 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
           MST : 0304788449
           Điện Thoại : (028) 62.888.666 - (028) 3512.7131
           Di Động : 0908.444.000 ( Ms Kim C­ương)
           website : WWW.CANTHINHPHAT.COM.VN 

 2. ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

          Địa Chỉ : 71/1/63-71/1/65 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
          MST : 0304788449 -001
          Điện Thoại : (028) 3512.8398 - 3512.3883 (21line)
          Di Động : 08.86.999.111
          website : www.canthinhphat.com.vn

3.ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT
       Địa Chỉ : 71/1/41-71/1/43 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCm
       MST : 0304788449 -002
         Điện Thoại : (028) 3512.1119

         Di Động : 08.62.999.111
         website : www.canthinhphat.com 


4. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
          Địa Chỉ : 43 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
          MST : 0312235751
          Điện Thoại : (028) 62.888.666
          Di Động : 08.86.999.111
          website : www.canthinhphat.com 

    Tại TP.Hà Nội

 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
           Địa Chỉ : 124 Hà Huy Tập - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
           Điện Thoại : (024) 3692.1799
           Di Động : 0168.387.3969 ( Ms Kim Hoa)

  Tại Bình Thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM TẠI BÌNH THUẬN
       Địa Chỉ : 49 Bến Chương Dương - Thị Xã LaGi - Tỉnh Bình Thuận

       Điện Thoại : (062) 3841.777
       Di Động : 0974.000.333  

Công ty Cổ phần  Cân Điện Tử Thịnh Phát
Website: www.canthinhphat.com.vnwww.canthinhphat.com 
Lần cập nhật: thứ nhất
Thời gian cập nhật: giờ: 09 h00 ngày 26 tháng 11 năm 2016

Sản phẩm bán chạy
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7